Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB PRELATURA ČESKÝ KRUMLOV
od 31.7. do 6.8.2023

pondělí 31.7. památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Zimní kaple (sv. Vít) 17:00 Mše svatá   
úterý 1.8. památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
středa 2.8. sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
Zimní kaple (sv. Vít) 17:00 Mše svatá ( volná intence )
čtvrtek 3.8. čtvrtek 17. týdne v mezidobí
Zimní kaple (sv. Vít) 17:00 na poděkování s prosbou o Boží požehnání v rodině Mše svatá (R. D. Mgr. Jan Rothschedl)
pátek 4.8. památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze,
Zimní kaple (sv. Vít) 17:00 Mše svatá za + Annu a Františka Mroskovy, celé příbuzenstvo a d. v. o.
sobota 5.8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie, nebo sobotní památka Panny Marie
Klášterní kostel Božího Těla a Zvěstování Páně 16:00 Mše svatá ( volná intence )
neděle 6.8. svátek Proměnění Páně
Farní kostel sv. Víta 09:30 Mše svatá za farnost

  • Vstup do zimní kaple je na severní straně kostela naproti faře
  • Půl hodiny před bohoslužbami, během bohoslužeb, křtin a svateb není dovolena prohlídka kostela.
  • Prosíme návštěvníky, aby se v kostele chovali tiše, nefotografovali a vypnuli své mobilní telefony.
  • Wir weisen unsere Besucher darauf hin, dass wir uns das Recht vorbehalten, die Kirche aus technischen oder anderen Gründen zu schliessen. Wir ersuchen die Besucher, dieses Recht zu respektieren.
  • Während der hl. Messen, Taufen und Hochzeiten ist die Besichtigung der Kirche nicht möglich. Deshalb ersuchen wir Sie, dies zu respektieren. Im Voraus vielen Dank für Ihr Verständnis und das Einhalten dieser Regeln.