Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB PRELATURA ČESKÝ KRUMLOV
od 3.12. do 10.12.2023

neděle 3.12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Farní kostel sv. Víta 09:30 Mše svatá za farnost
pondělí 4.12. pondělí 1. adventního týdne
Zimní kaple (sv. Vít) 17:00 Mše svatá za Alžbětu a Bedřicha Štronerovy, Bedřicha Štronera a d. v. o.
úterý 5.12. úterý 1. adventního týdne
Dnes mše sv. není
středa 6.12. sv. Mikuláše, biskupa
Zimní kaple (sv. Vít) 17:00 Mše svatá za Marii a Františka Gutwirthovy, ostatní příbuzné a d. v. o.
čtvrtek 7.12. památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Zimní kaple (sv. Vít) 17:00 Mše svatá ( volná intence )
pátek 8.12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Zimní kaple (sv. Vít) 17:00 Mše svatá za živé a + z rodiny Vyskočilů, Dawidů a d. v. o.
sobota 9.12. sobota 1. adventního týdne
Zimní kaple (sv. Vít) 16:00 Mše svatá ( volná intence )
neděle 10.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Farní kostel sv. Víta 09:30 Mše svatá za farnost

Letos připadá Štědrý den 24. 12. na 4. neděli adventní. V mnoha farnostech to bude znamenat souběh několika dopoledních nedělních bohoslužeb ze 4. neděle adventní a bohoslužeb z vigilie Narození Páně. Jelikož je neděle základním dnem pro křesťanské shromáždění a věřícím má být dána možnost slavení bohoslužby ze 4. neděle adventní, může být v tomto případě řešením konání bohoslužeb v sobotu večer. Pro všechny svěřené farnosti by pak měl kněz sloužit alespoň jednu mši svatou v neděli dopoledne. Tam, kde tomu nebrání kapacitní důvody kostela, je vhodné zvážit snížení počtu obvyklých nedělních bohoslužeb, nebo naopak bohoslužeb štědrovečerních. V případě, že to vyžaduje pastorační situace, může každý kněz tento den výjimečně slavit čtyři mše svaté. Při stanovení vhodného pořadu bohoslužeb 24. prosince je potřeba vzít v úvahu, že: pro odpolední bohoslužby 24. 12. se bere formulář z vigilie Narození Páně, věřící se mají účastnit mše sv. jak o 4. neděli adventní, tak o slavnosti Narození Páně, což je dobré jim vhodným způsobem připomenout.


  • Vstup do zimní kaple je na severní straně kostela naproti faře
  • Půl hodiny před bohoslužbami, během bohoslužeb, křtin a svateb není dovolena prohlídka kostela.
  • Prosíme návštěvníky, aby se v kostele chovali tiše, nefotografovali a vypnuli své mobilní telefony.
  • Wir weisen unsere Besucher darauf hin, dass wir uns das Recht vorbehalten, die Kirche aus technischen oder anderen Gründen zu schliessen. Wir ersuchen die Besucher, dieses Recht zu respektieren.
  • Während der hl. Messen, Taufen und Hochzeiten ist die Besichtigung der Kirche nicht möglich. Deshalb ersuchen wir Sie, dies zu respektieren. Im Voraus vielen Dank für Ihr Verständnis und das Einhalten dieser Regeln.