Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB PRELATURA ČESKÝ KRUMLOV
od 24.12. do 31.12.2023

neděle 24.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ, Štědrý den
Farní kostel sv. Víta 00:00 Půlnoční mše svatá: za rodinu Opolzerovu, Josefa Gašparíka, Helenu Jůzovou a d. v. o.
KOSTEL BUDE OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST OD 8:00 DO 13:30, KDY JE MOŽNOST Z KOSTELA SI DO SVÝCH DOMOVŮ ODNÉST BETLÉMSKÉ SVĚTLO.
POTÉ BUDE KOSTEL VE 13:30 HODIN UZAVŘEN AŽ DO 23:45 HODIN.
PROTO PROSÍME, ABYSTE SE NEDOŽADOVALI VSTUPU DO KOSTELA V TENTO ČAS, KDY BUDE UZAVŘEN.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ Mše svatá (R. D. Mgr. Jan Rothschedl)
pondělí 25.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Farní kostel sv. Víta 09:30 Mše svatá za farnost
Zasvečený svátek v církvi.
úterý 26.12. svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Farní kostel sv. Víta 09:30 Mše svatá za Marii a Štěpána Kaliankovy a d. v. o.
středa 27.12. svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Zimní kaple (sv. Vít) 17:00 Mše svatá za rodinu Mikešovu, Novákovu, Přibylovu a d. v. o.
čtvrtek 28.12. svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Dnes mše sv. není
pátek 29.12. sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
sobota 30.12. nezávazná památka sobota oktávu Narození Páně
Klášterní kostel Božího Těla a Zvěstování Páně 16:00 Mše svatá za
neděle 31.12. svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Farní kostel sv. Víta 09:30 Mše svatá za farnost
Manželé, kteří mají platně uzavřený církevní sňatek mohou dnes při mši svaté obnovit svůj manželský slib.
Na závěr mše svaté - adorace před vystavenou Nejsv. Svátostí oltářní - na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání do Nového roku.

  • Vstup do zimní kaple je na severní straně kostela naproti faře
  • Půl hodiny před bohoslužbami, během bohoslužeb, křtin a svateb není dovolena prohlídka kostela.
  • Prosíme návštěvníky, aby se v kostele chovali tiše, nefotografovali a vypnuli své mobilní telefony.
  • Wir weisen unsere Besucher darauf hin, dass wir uns das Recht vorbehalten, die Kirche aus technischen oder anderen Gründen zu schliessen. Wir ersuchen die Besucher, dieses Recht zu respektieren.
  • Während der hl. Messen, Taufen und Hochzeiten ist die Besichtigung der Kirche nicht möglich. Deshalb ersuchen wir Sie, dies zu respektieren. Im Voraus vielen Dank für Ihr Verständnis und das Einhalten dieser Regeln.