Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB PRELATURA ČESKÝ KRUMLOV
od 31.12. do 7.1.2024

neděle 31.12. svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Farní kostel sv. Víta 09:30 Mše svatá za farnost
Manželé, kteří mají platně uzavřený církevní sňatek mohou dnes při mši svaté obnovit svůj manželský slib.
Na závěr mše svaté - adorace před vystavenou Nejsv. Svátostí oltářní - na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání do Nového roku.
pondělí 1.1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Farní kostel sv. Víta 09:30 Mše svatá za farnost
úterý 2.1. památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Dnes mše sv. není
středa 3.1. Nejsvětějšího Jména Ježíš
Zimní kaple (sv. Vít) 17:00 Mše svatá ( volná intence )
čtvrtek 4.1. čtvrtek 1. týdne po Narození Páně
Zimní kaple (sv. Vít) 17:00 Mše svatá ( volná intence )
pátek 5.1. pátek 1. týdne po Narození Páně (1. pátek v měsíci)
Zimní kaple (sv. Vít) 17:00 Mše svatá ( volná intence )
sobota 6.1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Farní kostel sv. Víta 17:00 Mše svatá ( volná intence )
neděle 7.1. svátek Křtu Páně
Farní kostel sv. Víta 09:30 Mše svatá za farnost

  • Vstup do zimní kaple je na severní straně kostela naproti faře
  • Půl hodiny před bohoslužbami, během bohoslužeb, křtin a svateb není dovolena prohlídka kostela.
  • Prosíme návštěvníky, aby se v kostele chovali tiše, nefotografovali a vypnuli své mobilní telefony.
  • Wir weisen unsere Besucher darauf hin, dass wir uns das Recht vorbehalten, die Kirche aus technischen oder anderen Gründen zu schliessen. Wir ersuchen die Besucher, dieses Recht zu respektieren.
  • Während der hl. Messen, Taufen und Hochzeiten ist die Besichtigung der Kirche nicht möglich. Deshalb ersuchen wir Sie, dies zu respektieren. Im Voraus vielen Dank für Ihr Verständnis und das Einhalten dieser Regeln.