Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB PRELATURA ČESKÝ KRUMLOV
od 12.11. do 19.11.2023

neděle 12.11. 32. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 13.11. památka sv. Anežky České, panny
Dnes mše sv. není
úterý 14.11. úterý 32. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 15.11. sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
čtvrtek 16.11. sv. Markéty Skotské
Zimní kaple (sv. Vít) 17:00 Mše svatá za Martu a Josefa Horynovy, rodiče a prarodiče z obojí strany a d. v. o.
pátek 17.11. památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Zimní kaple (sv. Vít) 17:00 Mše svatá za Marii Herrmanovou, Annu Němcovou, Marii a Štěpána Kaliankovy, Emílii Vraňákovou, Jitku Bláhovou, Janu Dvořákovou a d. v. o.
sobota 18.11. Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla, nebo sobotní památka Panny Marie
Klášterní kostel Božího Těla a Zvěstování Páně 16:00 Mše svatá za rodinu Vyhlídalovu, Šimšalekovu a d. v. o.
neděle 19.11. 33. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Víta 09:30 za farnost Mše svatá (Prel. Mgr. Václav Pícha, JC.D.)

  • Vstup do zimní kaple je na severní straně kostela naproti faře
  • Půl hodiny před bohoslužbami, během bohoslužeb, křtin a svateb není dovolena prohlídka kostela.
  • Prosíme návštěvníky, aby se v kostele chovali tiše, nefotografovali a vypnuli své mobilní telefony.
  • Wir weisen unsere Besucher darauf hin, dass wir uns das Recht vorbehalten, die Kirche aus technischen oder anderen Gründen zu schliessen. Wir ersuchen die Besucher, dieses Recht zu respektieren.
  • Während der hl. Messen, Taufen und Hochzeiten ist die Besichtigung der Kirche nicht möglich. Deshalb ersuchen wir Sie, dies zu respektieren. Im Voraus vielen Dank für Ihr Verständnis und das Einhalten dieser Regeln.