Ve dnech od 1. do 14. ledna 2024 bude probíhat "Tříkrálová sbírka 2024".

Farní Charita Český Krumlov se už nyní obrací na rodiče s dětmi, kteří mají zájem se zapojit do koledování při této sbírkce.

V případě zájmu je potřeba vyplnit přihlášku pro koledníka. Tuto přihlášku je nutné odevzdat do 22. prosince 2023 v Českém Krumlově do poštovní schránky Farní Charity.

 

Přihláška pro koledníka ke stažení:

prihlaska_pro_kolednika_na_trikralovou_sbirku_2024